Årets lege Buskerud 2019

Ellinor Pay Heitmann ble den første som ble tildelt prisen ”Årets Buskerudlege” på årsmøtet i 2018. Nå er det tid for å få inn forslag til årets Buskerudlege 2019.
aarets-buskerudlege-460

Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som årets lege i Buskerud. Vi ber dere sende inn navn og begrunnelse til styret innen 01.03.2019. Se retningslinjene under.

Forslag sendes leder, Mette Christin Lerfaldet, leder@buskerudlegeforening.no

Styret har vedtatt følgende retningslinjer:

Buskerud legeforening deler ut prisen ”Årets lege i Buskerud” på foreningens årsmøte. Prisen består av et litografi/diplom og et reisestipend kr 10000.

Retningslinjer som legges til grunn er:

  1. Mottakeren må være medlem av Buskerud legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Buskerud legeforenings styre er ikke aktuelle
  4. Mottakeren bør ha et spesielt “Buskerud/lokalområde i Buskerud-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets

Begrunnelsen er viktig. Forslag må sendes inn på nytt hvert år med begrunnelse.

Hilsen styreleder Buskerud legeforening 
Mette Christin Lerfaldet