Buskerud legeforenings årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 vil bli avviklet på Kleivstua, et konferansehotell og møtested på Krogskogen med særpreg og atmosfære. Møtet finner sted fredag kveld 5.4. 2019.
Sett av kvelden nå!
Kleivstua

Deltakere med følge inviteres til møtet med festmiddag. Ledsager er velkommen til å delta på den sosiale delen og middagen. Overnatting, for de som ønsker det, vil finne sted på Sundvollen hotel. Det blir sørget for transport mellom Kleivstua og Sundvollen hotel.

Årsmøtet vil bli avviklet etter følgende program: 

  • Årsmøte med fastsatte programposter:  
  • Årets Buskerudlege           
  • Årsmøteforedrag: Niels Christian Geelmuyden, forfatter av en av fjorårets mest omtalte bøker “Pillebefinnede”.

Har leger for tett kontakt med legemiddelindustrien? Blir all legemiddelforskning publisert? Og hva vet vi om våre vanligste medisiner? I boka stiller forfatteren bevisstgjørende og lynskarpe spørsmål ved medisinbruk, forskningsjuks, vanlige medisiners virkemåter og legemiddelindustriens arbeidsmetoder. Med Geelmuydens foredrag ser vi fram til å dykke dypere i dette spennende temaet. 

  • Festmiddag og sosialt samvær, Kleivstua konferansehotell. 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen! Vi håper mange har lyst og anledning til å komme. 

Hilsen styret I Buskerud legeforening.