Det nye sykehuset i Drammen er i farta.

«Nytt sykehus Drammen. Hva betyr det for Vestre Viken HF og samarbeidspartnere?» var tema for Buskerud legeforenings medlemsmøte på Hotell Scandic Ambassadør, Drammen, 6.11.19.
helseminister-bent-hoie-460

Vestre Viken HF har satt spaden i jorda og gjennomført nødvendig rivning av gamle industribygg for å ta fatt på nybyggene på Brakerøya i Drammen.  

Nærmere 40 medlemmer deltok på medlemsmøtet. Med møtet ønsket styret at medlemmene skulle få en nærmere innføring i planene for sykehusbygget samt en mulighet til å høre hva Vestre Vikens ledelse og prosjektdirektør tenkte om de forhold som vil har betydning for legenes arbeidsmiljø. 

Vi ønsket også å få mulighet til å få belyst noen viktige problemstillinger:  
Hvilke endringer det blir i forhold til nåværende sykehus?
Hvordan blir arbeidssituasjonen for legene ved det nye sykehuset og hvilke konsekvenser får det for fastlegene i fylket?
Er det noen plan for overføring av oppgaver til kommunene og er kommunene klare for dette?

Administrerende direktør ved Vestre Viken HF, Lisbet Sommervoll, innledet og ga oss en fin innføring i hva slags forhold ledelsen vektlegger i forhold til moderne sykehusdrift og til det nye sykehuset.  

Prosjektdirektør for Nytt sykehus Drammen, Rune Abrahamsen, tok oss gjennom planprosessen og ga oss en detaljert gjennomgang mht til layout og organisering av enhetene i det nye sykehuset. Han redegjorde for prognoser, analyser og modeller som lå til grunn for de valg som var gjort i forbindelse med planlegging av det nye sykehuset. 

Ståle Clementsen, varakonserntillitsvalgt HSØ, foretakstillitsvalgt Akershus universitetssykehus, og ortoped ved AHUS, har erfaring fra AHUS i planleggingsfasen og i drift. Han var også kjent med prosessen ved nybygget av Kalnes sykhus, Østfold. Clementsen kom med en del motforestillinger mot de modellene og prognosene som ble presentert av Sommervoll og Abrahamsen på bakgrunn av alternative tall og sine egne erfaringer fra nevnte sykehusbygg.

God diskusjon til slutt med oppklarende spørsmål. Undertegnede følte seg noe klokere etter medlemsmøtet en enn forut. 

Jon Storstein

God diskusjon til slutt med oppklarende spørsmål. Undertegnede følte seg noe klokere etter medlemsmøtet en enn forut.
God diskusjon til slutt med oppklarende spørsmål. Undertegnede følte seg noe klokere etter medlemsmøtet en enn forut.
Bilde fra diskusjon om det nye sykehuset i Drammen
Bilde fra diskusjon om det nye sykehuset i Drammen
Bilde fra diskusjon om det nye sykehuset i Drammen
Bilde fra diskusjon om det nye sykehuset i Drammen
Bilde fra diskusjon om det nye sykehuset i Drammen
Bilde fra diskusjon om det nye sykehuset i Drammen