Det nye sykehuset i Drammen. Velkommen til medlemsmøte!

VELKOMMEN til Buskerud legeforenings medlemsmøte onsdag 6.11.19. kl 18-20, Drammen. Sett av tiden! Nærmere opplysninger om møtested og påmeldingsskjema kommer i ny melding.

Hvordan blir arbeidsforholdene for sykehuslegene og hvilke konsekvenser vil det ha for samarbeidet med primærhelsetjenesten i Buskerud?
Animert tegning av nytt sykehus i Drammen
Nytt sykehus Drammen

Vi ønsker å få kunnskap om hvor langt prosessen med nytt sykehus i Drammen har kommet. Vi ønsker også å få belyst noen viktige problemstillinger:

Hvilke endringer det blir i forhold til nåværende sykehus? 
Hvordan blir arbeidssituasjonen for legene ved det nye sykehuset og hvilke konsekvenser får det for fastlegene i fylket? 
Er det noen plan for overføring av oppgaver til kommunene og er kommunene klare for dette?

Innledere: 

Lisbeth Sommervoll, Administrerende Direktør, Vestre Viken HF
Prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen, Rune Abrahamsen
Konserntillitsvalgt i helse Sør-Øst RHF, ortoped, Christian Grimsgaard
Helsesjef i en Buskerudkommune

Innlederne får ca 20 min til innlegg. 

Vi ønsker å invitere deg til å bidra på møtet. Vi ønsker spørsmål fra medlemmene og god diskusjon om framtida. 

Møtelokalet er åpent for medlemmene fra kl 17.30. Vi byr på en liten matbit og drikke før møtet starter kl 18. 

Mvh 

Styret i Buskerud legeforening