Innkalling til årsmøte. Påmeldingsskjema

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte på fredag 5.april klokken 18.00 Kleivstua, Hole. Årsmøteinnkallingen finner du vedlagt.

Årsmøtet vil bli avviklet i tråd med tradisjonen, hvor ledsager også kan delta som invitert på den sosiale delen. 

Deltakere med følge inviteres til møte med festmiddag. I år dekkes festmiddag på Kleivstua samt overnatting ved Sundvollen hotell for medlemmer og ledsagere. 

Det vil bli satt opp buss mellom Sundvollen Hotell og Kleivstua.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på Festmiddag og overnattingstilbud, Buskerud legeforenings årsmøte, Kleivstua 5.4.19. Det er fulltegnet