Buskerud legeforening

Lokalforening

2019

Innkalling til årsmøte. Påmeldingsskjema

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte på fredag 5.april klokken 18.00 Kleivstua, Hole. Årsmøteinnkallingen finner du vedlagt.
30. januar 2019

Årsmøtet vil bli avviklet i tråd med tradisjonen, hvor ledsager også kan delta som invitert på den sosiale delen. 

Deltakere med følge inviteres til møte med festmiddag. I år dekkes festmiddag på Kleivstua samt overnatting ved Sundvollen hotell for medlemmer og ledsagere. 

Det vil bli satt opp buss mellom Sundvollen Hotell og Kleivstua.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på Festmiddag og overnattingstilbud, Buskerud legeforenings årsmøte, Kleivstua 5.4.19. Det er fulltegnet