Meget vellykket årsmøte på Kleivstua

Vel 70 deltagere var samlet til årsmøte på det det tradisjonsrike hotellet Kleivstua til årsmøte. Mange hadde med seg ledsagere da Buskerud legeforening ved denne anledning hadde sett seg i stand til å invitere både deltagere med ledsagere til festmiddag og overnatting på Sundvollen hotell som ligger like i nærheten.
dialog-aarsmoete-460

Møtet åpnet med de vanlige årsmøtesakene. Harald Bergan ble valgt til møteleder, og ledet møtet med stø hånd. Leder, Mette Christin Lerfaldet, gikk gjennom årsmeldingen for 2018. Kolbjørn Kasin, kasserer, la fram regnskap og budsjett og Peter Gottschalk, leder av valgkomiteen, ledet valget med myndighet. Alle medlemmene som var på valg hadde sagt seg villig til gjenvalg og ble valgt med akklamasjon. Christian Krogshus, LSA, trådte ut av styret grunnet flytting og ble erstattet av Frode Hagen, kommuneoverlege i Kongsberg. 

Deretter var det tid til å kåre årets lege i Buskerud 2019. Styret hadde flere kandidater å velge mellom, men landet i år på to som ble tildelt prisen. Den ene var Harald Lystad, tidligere fastlege i Hemsedal, kjent for sitt sterke engasjement på skiskadeområdet. Lystad deltok på en idrettsmedisinsk konferanse i Squaw Vally og var med oss på storskjerm.

Den andre, Nils Rune Nilsen, har vært kommuneoverlege og fastlege på Gol inntil han startet som overlege på den kombinerte sengeposten ved Hallingdal sjukestugu på Ål.
Ståle Sagabråten ledet utdelingen og var svært fornøyd med at han hadde klart å lure disse erfarne kollegene fram mot tildelingen. 

Niels Christian Geelmuyden, forfatter og skribent, holdt årsmøteforedraget, ”Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar?” Det var et tankevekkende og engasjerende foredrag. Har leger for tett kontakt med legemiddelindustrien? Blir all legemiddelforskning publisert? Og hva vet vi om våre vanligste medisiner?
Dette var noen av problemstillingene han tok oss gjennom i foredraget. Selv om temaet var alvorlig klarte han å formidle budskapet på en humørfylt måte. 

Foredrag

Middag i godt lag

Og deretter ble det festmiddag og dans til levende musikk. Stemningen var god!