Hvordan kan vi gripe tak i utfordringene i fastlegeordningen?

Invitasjon til medlemsmøte i Buskerud legeforening. Scandic Ambassadeur hotell Drammen, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen, onsdag 12.2.20 kl. 18.00-20.00. Enkel servering.
Bilde av Alle trenger fastlegen-button

Vi ser at utfordringene i fastlegeordningen øker og stadig flere kommuner sliter med fastlegedekningen. Flere kommuner har snart helt fulle lister. Det er helt klart at vi trenger en statlig styrkning av ordningen, men det vil samtidig være helt nødvendig at kommunene tar sin del av ansvaret om befolkningen skal sikres tilgang til fastlege i tiden fremover. Mange kommuner har gjort mye, men en del har ventet for lenge og sliter mer.

Styret i AF (Allmenlegeforeningen), kommuneoverleger og helsepolitikere er invitert til å holde innlegg.

Innledere:

  • Nils Kristian Klev, leder AF
  • Anne Hilde Crowo fra Drammen, Kommunalsjef helsetjenester, Drammen kommune.
  • Knut Hjortaas, fastlege Ringerike: "Inn med fastlegeoptimismen".
  • Politikere fra helse og sosialkomiteen i Drammen har meldt sin ankomst. Vi får eksempler på ulike måter kommuner har løst utfordringene på frem til nå. 

Buskerud legeforening ønsker samtale med fastlegene i vårt distrikt om utfordringer som oppleves med det å drive fastlegepraksis og rekruttere inn nye fastleger. Vi ønsker diskusjon med lokale politikere, kommuneoverleger og fastleger om hvilket ansvar de føler og hva de kan gjøre.

AF er fortiden midt inne i arbeidet med handlingsplanen og har regelmessige møter i trepartssamarbeidet. Leder i AF, Nils Kristian Klev vil informere om dette arbeidet. 

Velkommen!

Hilsen

Styret Buskerud legeforening

Ja, jeg ønsker å delta på medlemsmøtet onsdag 12.2.20