Avholdt møte: Hvordan kan vi gripe tak i utfordringene i fastlegeordningen?

Det var 43 deltagere på medlemsmøte til Buskerud legeforening, som ble arrangert på Scandic Ambassadeur hotell Drammen, onsdag 12.2. 2020.

Vi har sett at utfordringene i fastlegeordningen har vært økende og at stadig flere kommuner sliter med fastlegedekningen. Flere kommuner har snart helt fulle lister. Det er klart at vi trenger en statlig styrkning av ordningen, men det vil samtidig være helt nødvendig at kommunene tar sin del av ansvaret om befolkningen skal sikres tilgang til fastlege i tiden fremover. Mange kommuner har gjort mye, men en del har kanskje ventet for lenge og sliter mer.

Styret i AF (Allmenlegeforeningen) inviterte Buskerud legeforening til å gjennomføre et medlemsmøte om situasjonen.

Møte buskerud legeforening

Knut Hjortaas, fastlege, spesialist i allmennmedisin, Ringerike kommune,
startet innleggene. «På tide med litt fastlegeoptimisme», var hans bidrag. Innlegget var basert på hans innlegg i Dagens Medisin 29.1.20.

Nils Kristian Klev

Nils Kristian Klev, fastlege, spesialist i allmennmedisin nå leder i Allmenlegeforeningen, fortalte i sitt innlegg om hva det jobbes med i tre- parts samarbeidet mellom Legeforeningen, HOD og KS.
Han beskrev tre satsningsområder/mulige modeller:
1. Grunntilskudd til 0-lister og korte lister.
2. Knekkpunktmodell med økt pro capita tilskudd opp til et visst antall pasienter og lavere tilskudd over denne grensen (f.eks 800pas).
3.Flere ALIS stillinger.

Dette er tiltak som kan være med på å sikre rekruttering og sørge for at nåværende fastleger blir værende. I tillegg kommer arbeid med å begrense nye arbeidsoppgaver for fastlegene og eventuelt fjerne noe av det administrative arbeidet.

Anne Hilde Crowo

Anne Hilde Crowo, tidligere fastlege og kommuneoverlege, nå kommunalsjef helsetjenester i Drammen kommune, fortsatte med et innlegg som fortalte om utfordringen i den nye storkommunen.

Trine Dalegården, fastlege Nore og Uvdal kommune, ga oss eksempler på vilkår som fastlønnet fastlege.
Møte om fastlegeordningen

Foredrag under møte om fastlegeordningen i Buskerud legeforening
Ståle Sagabråten, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Nesbyen kommune, omtalte ordningen med 8.2 avtale, som avtale mellom fastleger og kommunen.
I diskusjonen som fulgte fikk vi friske og engasjerte innlegg fra fastlegene i vårt distrikt om utfordringer som oppleves med det å drive fastlegepraksis og rekruttere inn nye fastleger, noe som var intensjonen med møtet.

Deltakere under møtet

 

Styret Buskerud legeforening
v/ Jon Storstein