Buskerud legeforening

Lokalforening

2020

Julehilsen 2020

Kjære kollegaer

2020 har vært et spesielt år for oss alle.
21. desember 2020
Granbar med hengende julekuler. Foto: Colourbox.com
Granbar med hengende julekuler. Foto: Colourbox.com

Coronapandemien har gjort at alle har hentet frem ekstra krefter, faglig styrke og tålmodighet. Nye arbeidsmetoder som video og telefonkonsultasjoner både fra sykehusleger og fastleger ble tatt i bruk i imponerende tempo. Dere har alle vist en fantastisk evne til omstilling og samarbeid i kampen mot denne pandemien. Det har vært full innsats fra alle leger på alle nivåer.

Jeg vil også berømme kommuneoverlegene som har stått i enorme utfordringer når det gjelder smittesporing og vurderinger av tiltak for å best mulig begrense smitte. Samtidig er forhold som barns behov for skole og barnehage, samt befolkningens behov for sosial kontakt ivaretatt etter beste evne og i henhold til råd fra FHI.

Fastlegestreiken ble kort, men satte tydelig fokus på hvor viktige fastlegene er for å ivareta liv og helse i befolkningen og som portvoktere for våre kollegaer i sykehusene. Det var også viktig å få frem at dette var en kamp for arbeidsforhold og fokus på at arbeidssituasjonen er svært krevende både for unge ferske kollegaer og for de erfarne.

Tillitsvalgtarbeidet har i år også vært annerledes enn tidligere. Jeg vil takke alle dere som er tillitsvalgte både i primær- og spesialisthelsetjenesten for godt og svært viktig arbeid i året som har gått. Vi har dessverre ikke kunnet gjennomføre kurs, medlemsmøter eller årsmøtet slik vi ønsket. Og har alle savnet å ikke kunne møtes som kollegaer i både faglige og sosiale sammenhenger.

Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer i Buskerud legeforening en god jul og et godt nytt år. Jeg håper og tror at vi snart vil være tilbake i mer normale tilstander og ser frem mot å kunne møtes i hyggelige sosiale samvær igjen.

 

Med vennlig hilsen

Mette Lerfaldet

Leder i Buskerud legeforening