Buskerud legeforening

Lokalforening

2020

Årets Buskerudlege 2020

Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen Årets lege i Buskerud på sitt årsmøte. Styret er jury for tildelingen. Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
13. september 2020
Bilde av Kjell Berget

Årets Buskerudlege 2020 er Kjell Berget fra Kongsberg.

Kjell Berget er spesialist i generell indremedisin og kardiologi. Han har vært ansatt ved Kongsberg sykehus (KS) siden 1988 og har vært avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling KS i mer enn 10 år og tillitsvalgt for overlegene i lengre perioder forut for dette. 

Kjell Berget har med sin arbeidsinnsats, faglige kunnskap og personlighet hatt en uvurderlig betydning for Kongsberg sykehus og særlig for medisinsk avdeling.

Sykehuset har vært gjennom stor utvikling med store utfordringer og krevende omorganiseringer. Først som del av Blefjell sykehus og deretter Vestre Viken HF. I 2012 mistet sykehuset akuttfunksjoner innen bløtdelskirurgi. I en periode var det en reell risiko for at alle akuttfunksjoner skulle flyttes fra Kongsberg. 

Som avdelingsoverlege i en tid med mye ekstern uro evnet Berget å opprettholde et sterkt faglig fokus og tilstrekkelig ro internt i avdelingen. 

Kjell Berget er en faglig sterk og alltid oppdatert kardiolog. Han har også opprettholdt breddekompetanse innen indremedisin og vært en drivkraft for opprettelse av blant annet slagenhet og desentralisert dialysebehandling. Han har oversikt over hele det indremedisinske fagfeltet og dette er avgjørende når man skal lede og arbeide ved en generell indremedisinsk avdeling med stor aktivitet og døgnkontinuerlig beredskap.   

Han har gjennom hele karrieren vært usedvanlig dyktig i å veilede yngre kolleger. Og har alltid tid til enda et spørsmål han gir grundige og gode svar på. På en stillfaren, men bestemt måte, evner han å veilede den diagnostiske prosessen på rett spor. 

Fastlegene i området har hatt stor nytte av å kunne kontakte spesialist direkte og opplever at han har vært svært tilgjengelig. Dette gir trygghet og bidrar til at man kan avlaste hverandre i oppfølgingen av pasientene. 

Kjell Berget sin innsats som leder og veileder gjør avdelingen svært populær som arbeidssted for leger i spesialisering. Det er i dag god rekruttering også av spesialister. Dette gir tro på at avdelingen og sykehuset kan fortsette den utvikling og profil som Kjell Berget har lagt grunnlaget for. 

Buskerud Legeforening 9. september 2020