Koronatider. Hilsen fra leder i Buskerud legeforening

Til alle dere gode kollegaer. I disse tunge tider med fullt fokus på jobb for å bremse smitten av covid-19 er det på sin plass med noen ord.
corona
Foto: colourbox.com

Det står virkelig stor respekt av den jobben dere nå alle gjør både i sykehusene, alle privatpraktiserende spesialister, bedriftsleger, leger i andre stillinger og ikke minst alle fastleger og kommuneleger.

Alle gjør det de kan for å hjelpe. Det er imponerende å høre hvordan dere rigger dere for å ta imot det vi nå står over for og samtidig tar vare på alle dem som trenger dere pga kroniske og akutte tilstander.

Mange trenger nå lege, alle trenger en fastlege men husk at nå trenger vi også hverandre.

Ta vare på deg selv og din kollega.

Hilsen
Mette Lerfaldet 
Leder Buskerud legeforening