Buskerud legeforening på ny digital plattform

Buskerud legeforening har tatt beslutning om å ta i bruk Legeforeningens anbefalte digitale plattform, Teams.
Bilde av Buskerud legeforening.
Fra venstre: Jon Storstein, Goran Dosic, Trine Dalegården, Emma Klev Nielsen, Karoline Sunnarvik-Ween, Ida Bang Strand og leder, Mette Lerfaldet. Med i styret er også Jan-Henrik Opsahl og Kolbjørn Kasin.

Den omfatter både digital møteaktivitet, og en plattform for å ta vare på dokumenter og kommunikasjon i foreningen på en trygg måte. Styret har lagt vekt på muligheten til å få støtte fra legeforeningen for å sikre våre administrative rutiner.

Overgang til nye digitale plattformer er en utfordring. Styret var derfor samlet til styreseminar på Kleivstua, Ringerike, 19.-20.8.2022, der opplæring den nye plattform var en hovedsak.

Andre viktige saker for styret på samlingen var planlegging av neste års aktivitet, medlemsmøter, årsmøtet og økonomistyring.
Bildet viser deltagerne på styreseminaret.