Hvordan bli Norges beste akuttmottak?

40 medlemmer deltok på medlemsmøtet i Drammen 20.10 med tema «Hvordan bli Norges beste akuttmottak». Foredragsholder var Jørn Rasmussen, seksjonsoverlege ved akuttmottaket Drammen sykehus.
Akuttmottaket, Drammen sykehus
Foto: Vestre Viken HF

Han holdt et inspirerende og engasjert foredrag om utviklingen av den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin med bakgrunn i sin er faring som seksjonsoverlege ved Akuttmottaket, Drammen sykehus.

Med stort engasjement øste han av sine tanker og tok oss med inn i sine ambisjoner for avdelingen i Drammen. Han mener at en forutsetning for å lykkes er at fagområdet og enheten på sykehuset bør samarbeide systematisk med henvisende- og mottakende instanser og at den skal ha én ansvarlig leder med overordnet og helhetlig ansvar.

Jørn Rasmussen mottok tidligere i år Buskerud legeforenings pris «Årets Buskerudlege» for sitt engasjement og utrettelige arbeid på sitt fagområde.

Medlemsmøtet ble avsluttet med middag på Becks Brasseri. Stemningen var god!

Roller og fuksjoner. Jørn Arild Rasmussen
Foto: Jon Storstein. Buskerud legeforening
Møte om hvordan bli norges beste akuttmottak.
Foto: Jon Storstein. Buskerud legeforening.