Jørn Einar Rasmussen ble årets Buskerudlege 2022

Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen Årets lege i Buskerud på sitt årsmøte. Styret er jury for tildelingen. Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
Leder i Buskerud legeforening, Mette Christin Lerfaldet overrekker prisen for årets buskerudlege til Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein
Leder i Buskerud legeforening, Mette Christin Lerfaldet overrekker prisen. Foto Jon Storstein
Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein
Årets Buskerudlege 2022, Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein

Seks leger var foreslått som kandidater til prisen «Årets Buskerudlege 2022», som ble tildelt Jørn Einar Rasmussen. Han er spesialist i indremedisin, kardiologi og akutt- og mottaksmedisin, og jobber som seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling/akuttmottaket ved Drammen Sykehus, Vestre Viken Helseforetak. Han er også ansatt som sjefslege i Hæren. Han er tidligere utdannet sykepleier og hjelpepleier, og jobber også hyppig som ambulansearbeider. Han lever og ånder for jobben som lege i Buskerud og hans ambisjoner er høye. Han har som konkret mål å gjøre akuttmottaket ved Drammen sykehus til Norges beste akuttmottak.

Jørn Einar ble Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Som primus motor for utviklingen av det moderne akuttmottaket i Drammen har han vært sentral i drift og beredskapsarbeid i en vanskelig tid. Han er profilert i media, og bidrar til positiv omtale av Drammen sykehus, helsevesenet og Akuttmottaket. Han har synliggjort legenes innsats og stå-på-vilje igjennom corona-pandemien med regelmessige fremtredener i media og samfunnsbildet.

Han har årlig arrangert øvelser for sykehuset og prehospitale tjenester, og vært pådriver for trening og simulering av masseskadeøvelser. I samarbeid med forsvaret har disse øvelsene vært svært lærerike og nyttige i utviklingen av samfunnsberedskapen og de har fått nasjonal oppmerksomhet.

Jørn Einar Rasmussen fikk nasjonal oppmerksomhet for opprettelsen av Norges første tverrfaglige team for å ta imot og behandle komplekse ortogeriatriske skader og sykdommer, populært kalt “Silverteam”. 

Jørn Einar Rasmussen fortjener heder for utrettelige innsats for å øke kompetanse, effektivitet og pasientsikkerhet, samt for å profilere kolleger og innsatsen som utøves i Buskeruds helseinstitusjoner.

Det er derfor en stor ære og glede for styret i Buskerud Legeforening å kunne tildele ham hedersbevisningen som «Årets Buskerudlege» 2022.