Buskerud legeforening

Lokalforening

2022

Jørn Einar Rasmussen ble årets Buskerudlege 2022

Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen Årets lege i Buskerud på sitt årsmøte. Styret er jury for tildelingen. Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
12. mai 2022
Leder i Buskerud legeforening, Mette Christin Lerfaldet overrekker prisen for årets buskerudlege til Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein
Leder i Buskerud legeforening, Mette Christin Lerfaldet overrekker prisen. Foto Jon Storstein
Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein
Bildetekst: Årets Buskerudlege 2022, Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein

Seks leger var foreslått som kandidater til prisen «Årets Buskerudlege 2022», som ble tildelt Jørn Einar Rasmussen. Han er spesialist i indremedisin, kardiologi og akutt- og mottaksmedisin, og jobber som seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling/akuttmottaket ved Drammen Sykehus, Vestre Viken Helseforetak. Han er også ansatt som sjefslege i Hæren. Han er tidligere utdannet sykepleier og hjelpepleier, og jobber også hyppig som ambulansearbeider. Han lever og ånder for jobben som lege i Buskerud og hans ambisjoner er høye. Han har som konkret mål å gjøre akuttmottaket ved Drammen sykehus til Norges beste akuttmottak.

Jørn Einar ble Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Som primus motor for utviklingen av det moderne akuttmottaket i Drammen har han vært sentral i drift og beredskapsarbeid i en vanskelig tid. Han er profilert i media, og bidrar til positiv omtale av Drammen sykehus, helsevesenet og Akuttmottaket. Han har synliggjort legenes innsats og stå-på-vilje igjennom corona-pandemien med regelmessige fremtredener i media og samfunnsbildet.

Han har årlig arrangert øvelser for sykehuset og prehospitale tjenester, og vært pådriver for trening og simulering av masseskadeøvelser. I samarbeid med forsvaret har disse øvelsene vært svært lærerike og nyttige i utviklingen av samfunnsberedskapen og de har fått nasjonal oppmerksomhet.

Jørn Einar Rasmussen fikk nasjonal oppmerksomhet for opprettelsen av Norges første tverrfaglige team for å ta imot og behandle komplekse ortogeriatriske skader og sykdommer, populært kalt “Silverteam”. 

Jørn Einar Rasmussen fortjener heder for utrettelige innsats for å øke kompetanse, effektivitet og pasientsikkerhet, samt for å profilere kolleger og innsatsen som utøves i Buskeruds helseinstitusjoner.

Det er derfor en stor ære og glede for styret i Buskerud Legeforening å kunne tildele ham hedersbevisningen som «Årets Buskerudlege» 2022.