Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Medlemsmøte Buskerud legeforening 7. mai

Styret i Buskerud legeforening arrangerer medlemsmøte onsdag 7. mai kl. 1900 i auditoriet Kongsberg sykehus.

TEMA: Legevakt i dag og i fremtiden. Innleder Per Magne Mikaelsen, leder Norsk legevaktsforum, leder av Drammen legevakt.
Lett severing før møtet.

Sett av tiden! VELKOMMEN!
11. april 2014