Medlemsmøte i Buskerud legeforening mandag 25. november på Ringerike sykehus.

Velkommen til medlemsmøte i Buskerud legeforening mandag 25. november kl. 1900 i kantina på Ringerike sykehus.

Tema: «Helseøkonomi og helsereformer - er vi på rett vei?»
Innleder: Professor i offentlige økonomi, Bjarne Jensen.

Bjarne Jensen er en kunnskapsrik og engasjert fagmann på området. Dagens helseøkonomi stimulerer til at økonomisk lønnsomhet for det enkelte foretak vektlegges, ikke pasientenes behov, hevder Jensen. 

Bjarne Jensen er professor i offentlig økonomi ved Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi og ledelsesfag, Rena. Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han er spesielt opptatt av finansiering, styring og planlegging i kommuner og offentlige velferdstjenester. Tidligere adm.dir. i Kommunekreditt, rådmann i Bergen og Kristiansand, førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og ansatt i Finans- og Sosialdepartementet.

Han har skrevet flere bøker om Kommune-Norge, og har også ledet flere offentlige utredninger om finansiering og styring av offentlige velferdstjenester.

Underviser i offentlig økonomi og finansiering på masterstudiet i offentlig ledelse og styring (MPA).

Se også sak fra Dagens medisin.

SSB vedgår svakheter i helsetall

- At Norge ligger i verdenstoppen på helseutgifter er rent vås, sier professor Bjarne Jensen. SSB innrømmer svakheter i sammenligningene.