Møteplassen god arena for samhandling

Mer enn 20 leger deltok på Møteplassen, Kongsberg sykehus, 8.10.13. Møteplassene er en arena for samhandling mellom Helseforetaket og førstelinjetjenesten i distriktet.
IMG_0019.JPG

I Kongsberg er det de 3 praksiskoordinatorene (PKO) ved Kongsberg sykehus, Leif-Erik Tobiasson, Terje Sandvik og Marianne Mathiesen som tar initiativ til og driver denne fine aktiviteten.

Auditoriet på sykehuset var arena for møtet. Auditoriet er for øvrig nyoppusset i forbindelse med sykehusets 275 års jubileum etter en donasjon fra VAKS, venner av Kongsberg sykehus. Sykehuset sto for mat og kaffe/kaker til deltagerne.

Nils Natvig, radiolog ved Kongsberg sykehus åpnet de faglige innleggene med presentasjonen om «Stråling og kontrast» og «Radiologisk diagnostikk ved hematuri». Sykehjemslege Mari Fiske fra Øvre Eiker fulgte opp med temaet « Medikamentskrin til bruk ved terminalomsorg i hjemmet». Leif Erik Tobiasson innledet til diskusjon om det siste temaet «Overføring av polikliniske pasienter fra HF til fastleger».

Jeg opplevde møtet som både hyggelig og faglig interessant. Jeg vil oppfordre alle leger i distriktet til å stille opp på disse møtene. Det er ikke lenger så mange arenaer der leger fra både 1. og 2. linje tjeneste møtes. Jeg er sikker på at denne muligheten til å bli kjent med hverandre vil bidra til enda bedre samarbeid leger i mellom noe som igjen vil komme våre pasienter til gode.

Jon Storstein, styremedlem BLF