Bardølakurset 2015

Klinisk emnekurs i gastroenterologi for allmennpraktiserende leger Bardølakurset 2015

Tidsrom:                       30. – 31. januar 2015

Godkjenninger:          Allmenmedisin. Videreutdanning: Emnekurs i fagområdet indremedisin.

                                      Etterutdanning: 15 timer i fagområdet gastroenterologi

Målgruppe:                 Allmennpraktiserende leger

Kurssted:                      Bardøla høyfjellshotell, 3580 Geilo

Kursleder:                    Helge Enerstvedt, 3580 Geilo (helge.enerstvedt@hol.kommune.no)

Kurskomite:                 Kurskomiteen i Buskerud legeforening                                     

Påmelding:                  All påmelding skjer via www.geilokurset.com Fyll inn skjema på siden og følg anvisninger  

Påmeldingsfrist:         23. januar 2015

Kursavgift:                    Kr 2.800,-

                                       Betales til kurskomiteen, Buskerud legeforening v/Svein Helgeland

                                       Rabbenvn. 61, 3039 Drammen, bankgiro 2200 27 61010

Fredag 30. januar:

Kl 0830- 0840: Registrering/åpning

Kl 08.40-09.00: Gastroskopi (20 min)

Kl 09.00-09.45: Spiserørssykdommer (45 min)

Kl 09.45-10.05: Coloskopi (20 min)

Kl 10.05-1020: Pause

Kl 10.20-11.05: Ventrikkelsykdommer (45 min)

Kl 11.00.-11.45: IBD (45 min)

Kl 11.45-15.00: Skilunsj

Kl 15.00-15.45: Hematemese & Melena (45 min)

Kl 15.45-16.35: Uforklart matoverfølsomhet (50 min)

Kl 16.35-16.50: Pause

Kl 16.45-117.35: Fibromyalgi og ME – Gastroenterologiske sykdommer? (50 min)

Kl 17.35-18.00: Diskusjon (25 min)

 

Lørdag 31. januar:

Kl 0830-09.00: Odontologi (30 minutter)

Kl 09.00-09.45: Billeddiagnostikk (45 minutter)

Kl 09.45-10.15: Gallesteinssykdom og laparaskopisk cholecystectomi (30 minutter)

Kl 10.15-10.30 Pause

Kl 10.30-11.00: Divertiklulitt (30 minutter)

Kl 11.00-11.45: Colon cancer (45 minutter)

Kl 11.45-15.00: Skilunsj

Kl 15.00-15.30: Rectum cancer (30 min)

Kl 15.30-16.15: Akutt abdomen (45 min)

Kl 16.15-16.30: Pause

Kl 16.30-17.15: Kroniske magesmerter (45 min)

Kl 17.15-18.00: Diskusjon (45 min)