Buskerud legeforening

Lokalforening

Kongsbergkurset

Kongsbergkurset 2016

28. september 2016

Kurs for alment praktiserende leger

Kjære kollega

På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er Klinisk emnekurs :  Hudsykdommer med varighet 15 timer. Kurset er godkjent med 15 timer/ 15 poeng. For almennpraksis, Kurs L- 31379 

Kurset finner sted i Auditoriet Kongsberg Sykehus

Fredag 18. og lørdag 19. november 2016 hhv . kl 8.45 – 18 og kl 9.00 – 14.15. Det serveres felles lunch fredag og lørdag, og litt mat fredag ettermiddag.

Program er vedlagt.
Kursavgift kr. 3000.- inklusive felles bespisning. Trenger du spesialkost ? Si fra ! Det ordnes !
Påmelding til kursleder innen 1.november 2016. Skriftlig eller via e-post.
Legeforeningen krever at man  må påføre sitt fødselsår og adresse, for å få kursattest !
Vennligst betal kursavgift innen 1.11. Konto vedlegges bekreftet påmelding.

Kongsberg   26.09.2016

Vennlig hilsen

Peter Gottschalk
Overlege/kursleder
Vestreviken HF Kongsberg Sykehus
3602 Kongsberg
Telf  03525 a/32731544 p/mobil 45664939
e-post : Lungemos@yahoo.no