Buskerud legeforening

Lokalforening

Kongsbergkurset

Kongsberkurset 2015

14. september 2015

Kurs for allment praktiserende leger

Kjære kollega

På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er Klinisk emnekurs :  Lungesykdommer
med varighet 15 timer. Kurset er godkjent med 15 timer/ 15 poeng. For almennpraksis
Kurs L- 30 470

Kurset finner sted i Auditoriet Kongsberg Sykehus
 
Fredag 20. og lørdag21. november 2015 hhv . kl 8.45 – 18 og kl 9.00 – 14.15
Det serveres felles lunch fredag og lørdag, og litt mat fredag ettermiddag.

Program følger under. Det er litt endret av praktiske grunner i forhold til hva som ligger på legeforeningens sider på nett.
Kursavgift kr. 3000.- inklusive felles bespisning. Trenger du spesialkost ? Si fra ! Det ordnes !
Påmelding til kursleder innen 1.november 2015. Skriftlig eller via e-post.
Legeforeningen krever at man  må påføre sitt fødselsår og adresse, for å få kursattest !
Vennligst betal kursavgift innen 1.11. Konto vedlegges bekreftet påmelding.

Kongsberg  august/september
Vennlig hilsen

Peter Gottschalk
Overlege/kursleder
Vestreviken HF Kongsberg Sykehus
3602 Kongsberg
Telf  03525 a/32731544 p/mobil 45664939
e-post : Lungemos@yahoo.no

PROGRAM:

Fredag 20. november 2015

08.45-09.00

Velkommen/kaffe v/kursleder

Kursleder/

Overlege

Peter Gottschalk

Kongsberg Sykehus

 

 

 

 

 

09.00-11.00

Astma. Hoste. Behandling

Overlege

Stian Kristoffersen

Kongsberg sh

11.00-1130

Pause

 

 

 

11.30-12.30

Ca pulm

Overlege

Stian Kristoffersen

Kongsberg sh

12.30-13.00

oxygenbehandling

Overlege

Peter Gottschalk

Kongsberg Sykehus

13.00-14.00

Lunch

 

 

 

14.00-15.00

Hyposensibilisering

Overlege

Peter Gottschalk

Kongsberg Sykehus

15.30

Kort pause med benstrekk

 

 

 

1500-1600

Tuberkulose

Overlege

Kåre Bø

Drammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00

Interstitielle lungesykdommer

Overlege

Stian Kristoffersen

Kongsberg sh

17.00-17.15

Pause

 

 

 

17.15-18.00

Billeddiagnostikk

Radiolog

Hanna Blom Breivik

Curato.no

 

Lørdag 21. november 2015

09.00-10.00

10.00-11.00

Kols

Spirometri

 

Overlege

Morten Nissen Melsom

Glittreklinikken

11.00-12.00

Behandling

Overlege

Morten Nissen Melsom

Glittreklinikken

12.00-12.30

Lunch

 

 

 

12.30-15.00

Ca pulm

Overlege

Liv Hege Aksnes

Ringerike

 

 

 

 

 

15.00-15.15

Evaluering

Kursleder/overlege