Ringerikskurset

Klinisk emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger Ringerikskurset 2019

Tidsrom:                       8. og 9. november 2019 

Godkjenninger:            Allmennmedisin. godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i praktiske prosedyrer til videre- og etterutdanningen.

Målgruppe:                   Allmennpraktiserende leger

Kurssted:                      Thorbjørnrud hotell, 3520 Jevnaker

Kursleder:                    Avdelingssjef Oddmund Nestegard, Ringerike sykehus/VVHF

Kurskomite:                 Avd.sjef Oddmund Nestegard, med. avd., Ringerike sykehus/VVHF, overlege Jørgen Ibsen, med. avd., Ringerike sykehus/VVHF, PKO Ringerike sykehus VVHF v/Inger Lyngstad, Mette Lerfaldet, Toril Bøyum og Pål Steiran                               

 

Påmelding:                  Kursleder Oddmund Nestegard:  oddmund.nestegard@vestreviken.no 

Påmeldingsfrist:          4. november 2019

Kursavgift:                   Kr. 3500,-     Betales til kurskomiteen, Buskerud legeforening v/Hans   Gunnar Wear-Hansen  bankgiro 2200 27 61010

Fredag 8. november:

Kl 0900 - 0920:  Registrering/åpning. Kursleder/ Praksiskonsulent

Kl 0920 - 1005:  Utfordringer med geriatriske pas. Kasuistikker, polyfarmasi  Hvor begynner vi? 

                             Inger Lyngstad, fastlege, spesialist i almenmedisin, Hønefoss

Kl1005-1050:  Polyfarmasi  sett fra psykiatriens ståsted. Hvordan rydde forsvarlig? 

                           Overlege Kari Robertsen, Ringerike DPS

Kl. 1050–1035: Samhandling om psykogeroatriske pas. Inn og ut av sykehus. 

                            Overlege Jovan Randjelov, alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad sykehus

 Kl.1035 - 1055:  Kaffepause

Kl 1055- 11.40:  Delir hos eldre 

                            Overlege Christian Skari, Ringerike kommune

Kl 1140 - 1225: Førerkortvurdering.  

                            Pål Steiran, fastlege spes alm.med., Fjordbyen legesenter Vikersund

Kl 1225 - 1330 Lunsj 

Kl 1330 – 1500 Kognitiv svikt og carotis plakk 

                           Kronisk iskemi og lakunære infarkter som bifunn på cerebral CT -  hva gjør vi?

                           Overlege Guri Hagberg, Seksjon for hjerneslag, Nevrologisk avdeling,  OUS

Kl.1500-1545: Hjerneslag hos eldre - status 2020

                          Overlege/Stipendiat Jørgen Ibsen, med. avd., Ringerike sykehus/VVHF 

Kl 1545 - 1610: Kaffepause

Kl 1610 - 1655: Hjertesvikt,atrieflimmer,coronare bilyder.Når og hvordan behandle/henvise  og hvordan/når seponere        

                            medisiner?

                           LIS-lege Halvor Guttormsen, med. avd., Ringerike sykehus/VVHF

Kl 1655-1740: Nyresvikt og diabetes.Hva er god nok behandling?   

                           Avdelingsoverlege E. T. Mariampillai, med. avd., Ringerikes sykehus/VVHF        

Kl 1740-1825: Infeksjoner og antibiotikabruk hos eldre     

                           LIS-lege Caroline Hvitmyhr, med. avd., Ringerike sykehus/VVHF

 

Kl 19.30:           Middag

 

Lørdag 9. november:

Kl 0700 - 0830: Frokost

Kl 0830-0930: Kols behandlingsnivå hos eldre. HLR vurdering     

                          Overlege Morten Melsom, med. avd., Bærum sykehus/VVHF                                                                                                                 

Kl 0930-11.00:  Polyfarmasi hos typiske geriatriske pasienter 

                             Smertebehandling og palliasjon i geriatrien

                              Overlege Anders Bugge, geriatrisk seksjon, Bærum,e sykehus/VVHF

Kl1100-1120 Kaffepause/Utsjekk

Kl 1120-1200: Bruk av KAD .Hva fungerer og hvilke utfordringer ser vi? 

                           Tilsynslege Eivind Kummen Frøhaug, Modumheimen, Modum kommune                      

Kl 1200-12.15. Evaluering/Avslutning