Innkalling til årsmøtet 2015

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte i Drammen.
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2015 i Drammen

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte i henhold til vedtak på årsmøtet 2014 og informasjon gitt på BLFs hjemmeside og Facebooksiden, samt i mail til medlemmene 16. juni 2015.

Fredag 21. august kl. 1800, på

Comfort hotell Union, Grønland 64, 3045 Drammen.

 Årsmøtet vil bli avviklet i tråd med tradisjonen, og hvor det er hyggelig om ledsager også kan delta som invitert på den sosiale delen.

Årsmøtet vil bli avviklet etter følgende program:

1700-1800:  Lukket styremøte

1800-1900: Årsmøte med fastsatte programposter:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Gjennomgang av årsberetningen
 5. Årsmelding fra kurskomiteen
 6. Innmeldte saker (må meldes senest 6. august)
 7. Regnskap 2014 med revisors beretning
 8. Budsjett for 2016
 9. Valg:        styret:             leder
                                         to styremedlemmer
                                         to varamedlemmer 
                   kurskomite   (6 medlemmer)
                   valgkomite    (3 medlemmer)
                   desisorer      (2 personer)
                   landsstyrerepresentant
                   støttegruppe for leger
                   revisor
  10. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

1900-2000:  Gisle Børge Styve trio underholder
2000-             Middag og sosialt samvær.

Ved behov for overnatting bes medlemmene å ordne dette på egenhånd. Naturlige valg er Union hotell, eller som har avtale med Legeforeningen First hotell Ambassadeur som ligger på Strømsø torg.Foreningen betaler reise og opphold for tillitsvalgte. Dette må imidlertid bestilles selv og sende reiseregning og faktura til BLF.

Ledsagere er velkomne til å delta på den sosiale delen av årsmøtet, men vi er pålagt å kreve en egenandel som settes til kr 200, for å unngå at medlemmene blir fordelsbeskattet for middagen. Ledsagere vil få servert et glass vin mens årsmøtet foregår.

Av hensyn til middagen må vi vite hvor mange som kommer.
Det er derfor nødvendig med påmelding til middagen.
Gi beskjed om du trenger spesiell diett, har cøliaki eller matallergier.

Send mail med påmelding til gunnarhj@gmail.com eller sms til 952 46695

På vegne av styret ønskes alle velkommen og vi håper mange har lyst og anledning til å komme.

Geithus 19.7.2015

Med hilsen             

Gunnar Hjorth (leder))