Buskerud legeforening

Lokalforening

2016

Innkalling til årsmøte 2016

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte.
30. september 2019
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Innkalling til årsmøte 2016

 
 

Innkalling til årsmøte 2016 Sundvollen

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte:

Fredag 26. august klokken 17∫30 på Sundvollen Hotell i Hole 
(NB: Nytt tidspunkt!) 
Dette i henhold til vedtak på årsmøtet 2015 og informasjon gitt på BLFs hjemmeside og Facebooksiden, samt i mail til medlemmene 30. mai 2016.

Årsmøtet vil bli avviklet i tråd med tradisjonen, hvor ledsager også kan delta som invitert på den sosiale delen. 
Deltakere med følge inviteres til møte med festmiddag. Overnatting må bestilles og dekkes av den enkelte. BLF dekker festmiddag men ledsagere må som tidligere betale en egenandel på 200 kr.
Tillitsvalgte får dekket middag,overnatting og reise av BLF.

Program

Årsmøtet vil bli avviklet etter følgende program:

17.30-18.15:

Årsmøte med fastsatte programposter:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av sakslisten

4. Gjennomgang av årsberetningen

5. Årsmelding fra kurskomiteen

6. Innmeldte saker (må meldes senest 12. august)

7. Regnskap 2015 med revisors beretning

8. Budsjett for 2017

9. Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte

18.15-19.00:

Vår leder Marit Hermansen er invitert og har takket ja til å delta på årsmøtet med festmiddag i Buskerud legeforening.Vi gleder oss til innlegg fra henne

19.00-20.00:

Vinforedrag og vinsmaking ved JanHenrik Opsahl

20.00:

Festmiddag og sosialt samvær.

Informasjon 
Overnatting kan bestilles direkte ved Sundvollen hotell. For å gi beskjed tilhotellet trenger vi påmelding til møte og middag innen 12.08.16

Ledsagere er velkomne til å delta på den sosiale delen av årsmøtet, og vil få servert et glass vin mens årsmøtet foregår.

Gi beskjed om du trenger spesiell diett, har cøliaki eller matallergier.

På vegne av styret ønskes alle hjertelig velkommen. Vi håper mange har lyst og anledning til å komme.

Sokna 08.07.16.

Med hilsen

Mette Lerfaldet

Leder BLF