Protokoll fra årsmøte 04.05.2018

Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Protokoll fra årsmøte 04.05.2018

Protokoll fra årsmøte 04.05.2018 ved Andrea Dobloug 

 Årsmøte med fastsatte programposter: 

 1. Godkjenning av innkalling. 
 2. Valg av møteleder, protokollunderskriverog referent

Styret foreslår Harald Bergan som møteleder, Alf Næstvold som protokollunderskriver—sammen med leder Mette Lerfaldet—og Andrea Dobloug som referent. Godkjennes. 

 1. Godkjenning av sakslisten

Ingen innvendinger 
 

 1. Gjennomgang av årsmelding

  Mette Lerfaldet går gjennom årsmelding. 
   
  Styrets sammensetning i perioden 2017–2019 er: 
  Mette Lerfaldet (leder) 
  Tom Henri Hansen (nestleder) 
  Kolbjørn Kasin (kasserer) 
  Andrea Dobloug (sektretær) 
  Jon Storstein 
  Alf Næstvold 
  Ståle Sagabråten 
  Kristian Green Krogshus 
  Ole Henrik Bjørkholt 
  Helge Feet (vara) 
  Johanne Hop Hagen (vara)

  

 1. Innmeldte saker (må meldes senest 2 uker før årsmøtet)
  Ingen saker ble meldt inn.

 

 1. BLFslederstipend 

  I 2017 besluttet årsmøtet å dele ut lederstipend. Det var 4 søkere, 2 som tilfredsstilte kriteriene. Håkon Skaug og Nils Kristian Klev mottar 25000 NOK hver. 

 2. Regnskap 2017

  Regnskap med revisors beretningder sendt ut til medlemmene i forkant av møtet. Kasserer Kolbjørn Kasin går gjennom aktivitetsregnskap 2017. Siste revidering kom 04.05 og ble gjennomgått. Regnskapet er godkjent av revisor. Desisor har sett gjennom regnskap, og har intet å utsette. Årsmøtet stilte spørsmål angående egenkapitalbeholdning, vurdere om pengene skal brukes til medlemmene på kurs/møter, stipender eller settes i fond. Regnskapet godkjennes ved akklamasjon. 

 3. Budsjett for 2019 
  Ingen kommentarer til budsjett. Dette godkjennes

 4. Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte. 
  Tidligere ble årsmøtet holdt på høsten, men ble flyttet til våren da det var vanskelig å gjennomføre på høsten før fristen. Styret foreslår at møtet 2019 også avholdes på våren. Det besluttes at årsmøte 2019 avholdes på Ringerike mellom 1. april og landsstyremøtet
 5. Årets Buskerudlege 
  Det var totalt 5 nominerte. Årets Buskerudlege er Elinor Heitman, lungelege ved Ringerike sykehus. Hun mottar kunstgave og reisestipend.

 
Årsmøte ble avsluttet med foredrag ved Terje Berg, teknologirådgiver. Foredraget ga et innblikk i hva akselerende teknologier gjør med vår legehverdag. 

 

Drammen, 4. mai 2018 

Mette Lerfaldet, Alf Næstvold

Signatur Alf Næstvold
Signatur
Signatur Lerfaldet
Signatur