Årsmelding for Buskerud legeforening 10.09.2021 – 06.05.2022

Alle medlemmer får årsmeldingen på mail i forkant av møtet.