Protokoll fra årsmøtet 6. Mai 2022

Protokoll fra årsmøtet i Buskerud Legeforening 06. Mai 2022. Sted: River Station hotell Drammen. Tid: 18:00–21:00. Tilstede: 31 medlemmer.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
  Godkjent
 2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskriver
  Møteleder Jan- Henrik Opsahl. Protokollunderskriver nestleder Emma Ursula Nielsen Klev
 3. Godkjenning av sakslisten
  Godkjent
 4. Gjennomgang av årsmelding
  Presentasjon av styremedlemmene. Presentasjon av de ulike vervene.
  Totalt 1772 medlemmer, 915 kvinner og 857 menn.
  Avholdt 7 styremøter.
  Lederstipend 2022 gis til Siri Åland Kolflaath og Lill Trine Nyfløt.
 5. Regnskap 2021 med revisors beretning, sendes ut til medlemmene i forkant av møtet
  Goran legger frem regnskapet for årsmøtet. Buskerud legeforening har et underskudd på 171 379 kr. Sum eiendeler på 2 536 491 kr, en del av disse pengene skal investeres, enda ikke gjort. Ble vedtatt på årsmøtet 2021.
  Kurskomitéen har besluttet å ikke ha stand fra legemiddelfirmaer på kurs i fremtiden.
  Godkjennes av årsmøtet.
 6. Desisorrapport
  Våre desisorer er Gunnar Hjort og Harald Bergan.
  Gunnar Hjort legger frem for årsmøtet, ingen ting å bemerke.
 7. Budsjett for 2023
  Goran legger frem budsjettet, godkjennes.
 8. Forslag til honorar til kurskomiteens medlemmer og møtehonorar til styremedlemmer koblet mot Grunnbeløpet.
  Mette legger frem forslag. Foreslås å knytte honoraret til grunnbeløpet G. Foreslår at kurskomiteens medlemmer får et årlig honorar på 1/6 G. Leder og kasserer får honorar på ¼ G, godkjennes.
  Møtehonorar til styremedlemmer foreslås å fastsette til 1% av G, godkjennes.
 9. Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte
  Forslag fra styret at styret kommer med forslag om tid og sted, avholdes i 2023 i Ringerike- regionen.
 10. Årets Buskerudlege
  Jørn Einar Rasmussen. Mette legger frem begrunnelsen og overrekker årets Buskerudlege lithiografi og reisestipend

Etter endt årsmøte avholdes sosialt program med foredrag fra Ole Petter Hjelle, bedre kjent som” treningslegen”.
Kvelden avrundes med en velsmakende festmiddag på hotellet bestående av villreker til forrett, Braisert kalveculotte til hovedrett og en konfektkake til dessert.

Mvh

Trine Dalegården
sekretær BLF