Finnmark legeforening

Lokalforening

2022

Årsmøte Finnmark legeforening

Styret i Finnmark legeforening innkaller til årsmøte i Kautokeino 22. april 2022
15. mars 2022

Årsmøtet holdes på Thon hotell Kautokeino fredag 22. april fra kl 18 –20 

Saker til årsmøtet meldes inn til styret innen 3. april på e-post finnmark.legeforening@gmail.com.
Sakspapirer blir publisert på vår hjemmeside 2 uker før årsmøtet. 

President Anne Karin Rime tar turentil Kautokeino og er med på årsmøtet.  

Mvh 
Paul Olav Røsbø, leder 
På vegne av Styret