Årsmøte Finnmark legeforening

Styret i Finnmark legeforening innkaller til årsmøte i Kautokeino 22. april 2022

Årsmøtet holdes på Thon hotell Kautokeino fredag 22. april fra kl 18 –20 

Saker til årsmøtet meldes inn til styret innen 3. april på e-post finnmark.legeforening@gmail.com.
Sakspapirer blir publisert på vår hjemmeside 2 uker før årsmøtet. 

President Anne Karin Rime tar turentil Kautokeino og er med på årsmøtet.  

Mvh 
Paul Olav Røsbø, leder 
På vegne av Styret