Klinisk emnekurs i helserett

Kurskomiteen i Finnmark legeforening inviterer til kurs i Karasjok 13.-15. april 2023

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller "samarbeidende" helsepersonell. Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retninglinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.

Kurset er basert på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og "mediesaker". Kasuistikkene belyser relevant lovverk som fastlegen forholder seg til i det daglige og setter dem inn i en "hverdagslig" og gjenkjennbar sammenheng.

Foredragsholder er Cato Innerdal. Han har tidligere jobbet i overkant av 6 år som assisterende fylkeslege og konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Han er nå kommuneoverlege i Molde kommune og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent:

  • Allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen
  • 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i følgende spesialiteter: Samfunnsmedisin, Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Barnesykdommer, Øyesykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Indremedisin, Generell kirurgi, Revmatologi, Hud og veneriske sykdommer og Øre-nese-halssykdommer 

Praktisk informasjon:

Enkeltrom kr 1400,- pr person pr døgn, tillegg for dobbeltrom kr 200,-

Dagpakke som inkluderer lunsj, kaffe og pausemat kr 450,- første dag og kr 630,- andre og tredje dag

Påmelding til kurset finner dere HER