Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

1 av 7 på medlemsmøte i Alta

Ingen andre lokalforeninger i Den norske Legeforening klarer å få en av syv medlemmer til å møte opp på medlemsmøte.
7. november 2014
Fra medlemsmøte i Alta 2014
Fra medlemsmøtet i Alta. foto: Kenneth Johansen

46 av 327 medlemmer i FLF deltok på medlemsmøte i Alta 6. november. Det er 12 prosent av medlemsmassen. Tema var egen organisasjon og mange av de fremmøtte allmennlegene deltok også på akuttmedisinkurset som ble arrangert samme sted.