Årets Finnmarksleger 2011Gynekolog Ingrid Petrikke Olsen (42) og allmennlege Sigrun Winterfeldt (70) er kåret til Årets Finnmarksleger 2011

Prisen er delt mellom to leger som har jobbet på hvert sitt område innen kvinnemedisinen.  Sigrun Winterfeldt som allmennlege, kommunelege og samfunnslege i et lite lokalsamfunn og Ingrid Petrikke Olsen som spesialist på et av fylkets to lokalsykehus. Begge legene har lang fartstid i fylket og framstår med sin faglighet og kontinuitet som gode forbilder for yngre kolleger. Prisene ble utdelt på Finnmark Legeforenings medlemsmøte i Alta forrige uke.

Prisen er den høyeste utmerkelse som Finnmark legeforening tildeler. Utdelingen ble foretatt av honnørkomiteen ved Harald G. Sunde og komiteens tidligere medlem Kåre Augensen. Legeforeningens president Hege Gjessing overvar begivenheten.

Sigrun Winterfeldt
 
Sigrun Winterfeldt - årets Finnmarkslege 2011.

 

Legeforeningens honnørkomité om Sigrun Winterfeldt:

Sigrun Winterfeldt har jobbet som lege i Finnmark i 40 år. Etter barndom i krigs- og etterkrigs-Tyskland og ungdom og studier i tyske storbyer på det turbulente 60-tallet, valgte hun å flytte til Norge. Hun var assistentlege på Vadsø sykehus 1971-1973, turnuslege i Alta 1974, privatpraktiserende allmennlege i Vadsø 1975-1980.  Deretter flyttet hun til Tana og Hillagurra, hvor hun fortsatt bor. Sigrun har vært allmennlege og senere kommuneoverlege i Tana 1981-2006 – de siste tre årene kommuneoverlege for både Tana og Nesseby kommuner. Fra 2006 jobbet hun som fastlege og fortsetter  i samme arbeid, med nedtrapping, i den takten det passer.

Sigruns karriere som allmennlege i Finnmark er i seg selv respektabel, men i tillegg til vanlig legearbeid, som Sigrun ikke lar seg bli spist opp av, har Sigrun gjentatte ganger kastet seg med full engasjement i store saker som gjelder helse. I disse aksjoner, kamper og prosjekter har hun vist sine mange styrker: Sigrun er systematisk og tar ting grundig, men samtidig er hun kreativ og har gode sosiale ferdigheter og er flink å engasjere andre, og flink til å samarbeide. Hun skapte tverrfaglig samarbeid lenge før det ble mote.

Hun har også en kunstnerisk side; i sine sterke fargerike bilder har hun med en symbolsk teknikk malt virkeligheten rundt seg.

Winterfeldts store engasjement har vært:

•             Sigrun var med i kampen for selvbestemt abort i tiden i Vadsø på 1970-tallet
•           Sigrun har vært med i arbeid for bedre helsetjenester for den samiske pasienten hele tiden fra 1980-tallet. Hun lærte samisk tidlig og har vært aktiv i Samisk Legeforening. Med sin multikunstnermann har hun vært aktiv på den samiske kulturfronten.
•           Å bryte taushet rundt og avsløre incest var et annet sentralt tema på 80-90-tallet.
•           Fra slutten av 90-tallet satset Sigrun fullt på å lede kampen mot kvinnehandel. Bakgrunnen for dette arbeidet var erfaring med prostitusjonsvirksomheten som hadde etablert seg i Tana. Hun var helt sentral i prosessen som resulterte i stenging av lokaler som ble brukt for prostitusjon. Men hun var også med i å bruke kultur og engasjere lokalbefolkning og spre informasjon om menneskehandel.
•           Sigruns rolle ble sentral også når Tana ble rammet av en bølge av selvmord i årene fra 2005. Hun var med på å lage og gjennomføre det levende selvmordsforebyggende programmet “Åpenhet og nærhet”.  Mens andre kan skrive fine program som kanskje aldri blir annet enn papir, er Sigrun flink med først å hente høyeste mulig nasjonal ekspertise og fagkunnskap, hvoretter hun involverer viktige aktører som skolen, barnehager, bygdelag, politikere i tillegg til helse- og sosialpersonell.  Akkurat nå holder Sigrun på å reise rundt til Tanas mange skoler sammen med PPT i foreldrekvelder med tema hvordan fremme psykisk helse hos barn og ungdom.
•           Hele veien har Sigrun vært og er opptatt av god, inkluderende innføring og opplæring av unge kolleger, medisinstudenter, turnusleger og nye ansatte.  Hun er den i arbeidskollektivet som har organisert sosial samvær og sørget for at alle trives på jobben.  Kunsten hennes har dekorert og gitt stemning til legekontoret i årtier.  Sigruns livsverk fortsetter på Tana legesenter på mange måter også de dagene hun ikke er der.

For tiden fortsetter hun å arbeide som allmennlege i Tana en dag i uka, og hjelper samtidig med sin ekspertise til med det selvmordforebyggende programmet i Tana.  Hun fylte 70 i høst, men det er ikke tegn på at hun skulle slutte helt som lege.  Kollegene rundt Sigrun håper, at hun med klok bruk av sine ressurser fortsatt skal kunne holde på i mange år.

Ingrid Petrikke Olsen
Ingrid Petrikke Olsen - årets Finnmarkslege 2011.


Legeforeningens honnørkomité om Ingrid Petrikke Olsen:

Ingrid Petrikke Olsen er født i 1969 i Hellefjord på Sørøya utenfor Hammerfest og ble ferdig med studiet i Tromsø i 1996.

Hun tok turnus i Hammerfest og Hasvik, og startet på spesialistutdannelsen i gynekologi på Hammerfest sykehus med Kåre Augensen som veileder. Allerede tidlig i karrieren (2002) skrev hun en kvalitetssikringsartikkel til Tidsskriftet om bruk av antibiotikaprofylakse i obstetrikk i Hammerfest, og dokumenterte at avdelingen lå i landstoppen. Tildelingen av Årets Finnmarkslege-pris til Julia Waldner i 2008 illustrerer denne avdelingens renommé. Parallelt med spesialistutdanning i gynekologi og obstetrikk startet Ingrid Petrikke et doktorgradsprosjekt om bekkenbunnsanatomi bedømt med ultralyd som resulterte i Ph.D.-graden i sommer, med oppsiktsvekkende resultat og utvikling av en ny metode.

Hun er en tydelig forkjemper for å vedlikeholde klassiske obstetriske ferdigheter, og tross sin relativt unge alder er hun den som berger kolleger i vanskelige situasjoner. Begrepet “hent Ingrid Petrikke” er kjent på fødeavdelingen i Hammerfest.

Hun er Finnmarkspatriot på sin hals, og har nå overtatt som avdelingsoverlege på gynekologisk avdeling på Hammerfest sykehus. Hun er derved glitrende eksempel på “lakseeffekten” av lokal rekruttering.

 

Vinnere de siste fem år:

2010: Peder Halvorsen, Alta, for doktorgradsarbeid rundt forståelse av statistisk presentasjon av medisinske fakta.
2009: Karin Straume, fylkeslege, for utvikling av veiledningsarbeid overfor unge leger
2008: Julia Waldner, gynekolog for arbeid med urininkontinens på Hammerfest sykehus
2007: Helge Søndenå, for å være en bastion på medisinsk avdeling på Kirkenes sykehus
2006: Jan Eggesvik, for tverrfaglig diabetesteam i Alta og for utvikling av bilambulansen