Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Årsmøtet 2009

Styret innkaller til årsmøte i Finnmark legeforening 20. mars 2009 på Thon Hotell i Kautokeino med påfølgende festmiddag samme sted. Turnusleger er spesielt invitert.
20. oktober 2011

Tradisjonen tro avholder Finnmark legeforening sitt årsmøte i tilknytning til det tradisjonelle "vårkurset" som foreningen arrangerer. Årsmøtet avholdes kl. 17.30 - 19.30 med påfølgende festmiddag for medlemmer og kursdeltakere. I år vil også Legeforeningens president, Torunn Janbu være vår gjest. 

Medlemmer som skal delta på middagen eller trenger overnatting, sender påmelding til Lena Stemland på nlfkurs@online.no senest 18. mars.

Innkallingen til årsmøtet finner du via linken til høyre. Her vil du også i løpet av de neste dagene finne øvrige saksdokumenter etterhvert som de blir ferdigstilt. 

Fordi turnsleger ikke fikk anledning til å delta på årets vårkurs, ønsker styret å invitere dem spesielt til å delta på årsmøtet og middagen. Å bidra til at turnuslegene finner seg tilrette både i det sosiale og faglige nettverket blant kollegene i fylket, har i mange år vært et uttrykt mål for Finnmark legeforening. Derfor vil de 8 første som melder seg på til middag og overnatting få refundert inntil kr. 3.000 i dokumenterte utgifter til reise, opphold og mat. Påmelding gjøres til Lena Stemland på nlfkurs@online.no senest 18. mars.