Bekymret for politiberedskapen i Kautokeino kommunePå årsmøtet i Finnmark legeforening 11. april 2008, tok tillitsvalgt for legene i Kautokeino opp problemene med politiberedsapen i Kautokeino kommune. I lang tid har det ikke vært politivaktberedsskap i Kautokeino etter kontortid og i de fleste helger. Dette oppleves som uholdbart både med tanke på egen og pasienters sikkerhet. Ved akutt behov for politiassistanse får man dette tidligst etter 1,5 timer - oftest må man vente lengre.

Probematikken er belyst i media flere ganger. Leger på vakt har i flere tilfeller opplevd akutte, truende situasjoner og bedt om politiassistane uten at dette har blitt imøtekommet. Vissheten om at man ikke har mulighet for rask bistand fra politiet oppleves som en betydelig ekstrabelastning og konsekvensene kan være svært alvorlige.

Årsmøtet ønsker med dette å uttrykke bekymring for denne situasjonen. Leger skal føle seg trygge på jobb.
Årsmøtet ber styret forfølge saken videre.