Doktor i Nord gjenoppstår

Før jul ble Doktor i Nord offisielt nedlagt, men i juni 2013 gjenoppstår den for medlemmer i Nordland og Finnmark. Nå håper redaksjonen på innspill fra medlemmene for å gjøre bladet friskt og levende.

Troms Legeforening valgte å trekke seg ut av Doktor i Nord, men nå har styrene i Nordland og Finnmark Legeforening bestemt seg for å gi ut to papirutgaver i 2013. Hva som skjer videre fra 2014 bestemmes senere.
  Redaksjonen består foreløpig av lokalforeningslederne Margit Steinholt og Jostein Tørstad, samt journalist Tove Myrbakk. De trenger bistand fra dere medlemme til å lage et blad som er representativt for doktorliv i nord. Ta kontakt med Tove på tove@nordland-legeforening.no om du har tips, innspill eller bilder som kan brukes.
  Utenom papirutgavene av Doktor i Nord satses det på nettsaker og medlemsbrev.