Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Flott åpningsdag i Alta

Maddji åpnet landsstyremøtet med vakker samisk sang og joik. Fremtidens sykehus var tema for helsepolitisk debatt, og lokal småmat og elvesafari i Sorrisniva ga delegatene en opplevelse for livet.
5. juni 2013
Bål-Sorrisniva
Bål, småmat fra Finnmark og flott stemning i Sorrisniva.

Av Tove Myrbakk

Åpningsseremonien i Alta var blant de flotteste på mange år. Musiker og fastlege i Kautokeino Ánne Máddji Heatta imponerte med nydelig samisk sang og joik. Bjørn Nordang ledet seremonien på en utmerket måte. Som kultursjef i lokalkomiteen hadde han sammen med Kenneth Johansen, Frode Øvrejord og Jostein Tørstad sydd sammen et flott program.
Et sykehus for fremtiden
Et viktig punkt dag en var helsepolitisk debatt. Tema for i år var ”Et sykehus for fremtiden” som er Legeforeningens statusrapport for 2013 som har vært ute på en bred organisatorisk høring. President Hege Gjessing innledet med å si at rapporten på ingen måte var ferdig, og at sentralstyret bevisst hadde valgt å gå tidlig ut til foreningsleddene for å hente inn innspill. Høringssvarene skal så bakes inn i rapporten som sendes ut på ny høringsrunde.
  Til å innlede til diskusjon hadde Legeforeningen invitert Øystein Stubhaug, overlege ved sykehuset i Gjøvik, Odd Grenager, overlege ved kar- og thoraxkirurgisk avdeling i Ahus og Torben Wisborg, overlege ved anestesiavdelingen i Hammerfest sykehus.
  Wisborg pekte på Norges geografiske utfordringer og tok for seg faglig kvalitet versus nærhet og tilgjengelighet. Han mener at Norge er formet på en slik måte at man ikke kan stille de samme kriteriene som man har på resten av det europeiske kontinentet. Han stilte også spørsmålstegn til i hvilken grad man kan sentralisere kompetansen før det går på bekostning av tiden, og presiserte at tid er en enormt viktig faktor med tanke på behandling.
HF-balanse med sykehusene forfaller
Om de nasjonale politikerne nesten glimret med sitt fravær ble den interne diskusjonen blant delegatene engasjert og spennende. Statssekretær i HOD Nina Tangnæs Grønvold hilste fra regjeringen i et forrykende tempo, og lovet å ta med seg innspillene tilbake til HOD og helseministeren.
  - Vårt mål er en plan som er bredt politisk forankret slik at sittende regjering kan tenke langsiktig. Fremtidens sykehusstruktur må ta utgangspunkt i den medisinskfaglige og den teknologiske utviklingen som går både i sentraliserende og desentraliserende retning. Foretakene holder i stor grad budsjettene, men ting settes på vent og byggmassen forfaller. Halvparten av sykehusbyggene i landet trenger renovering, sa president Hege Gjessing.
  På kvelden var det småmat og elvesafari i Sorrisniva. Her ble det servert rundt 30 retter ute og inne. Lavvoer var satt opp og rundt bålplassene var det lagt reinskinn å sitte på. En fantastisk stemning i ei lys Finnmarksnatt.