Helge Søndenå ble årets Finnmarkslege i 2007Årets Finnmarkslege heter Helge Søndenå. Han fikk utnevnelsen under Finnmark Legeforenings medlemsmøte i Alta 16/11.

Helge er opprinnelig fra Stavanger, men har bodd og jobbet i Kirkenes siden han kom hit i distriktsturnus januar 1984. Etter et kort intervall som sykehusfarmasøyt ble det ledig jobb som assistentlege på medisinsk avdeling, og ved den avdelingen har han jobbet siden; kun avbrutt av pliktig opphold utenom Finnmarks grenser i forbindelse med spesialisering innen indremedisin. Han jobber som overlege på medisinsk avdeling, en jobb han har hatt i 15 år.

Bakgrunnen for tildelingen er ikke kun det å ha stått i jobben lenge. Andre faktorer som spiller inn er at han i lange perioder har vært temmelig aleine som overlege, har gått svært hyppige vakter, og har vært den ene bastionen som har holdt avdelingen oppe over lang tid. Hans faglighet er viden kjent, og han nyter stor respekt i faglige miljøer både i og utenfor sykehus for sin medisinske kunnskap.