Høringsuttalelse: Egne sider for forskning under legeforeningen.no

Finnmark legeforening har behandlet denne saken på styremøtet 07.12.09.

Vi mener sidene for forskning kan være et viktig bidrag til å støtte opp om leger som driver med eller planlegger å starte forskningsarbeid.

Sidenes har lik design som de øvrige sidene på legeforeningen.no, noe som er hensiktsmessig da dette er et kjent design som er lett å bruke.

Innholdet virker relevant, og vi har intet ytterligere å tilføye.