Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Innkalling til årsmøte i Finnmark Legeforening

Møtet avholdes på Rica hotell Karasjok fredag 20. mars kl. 17-19. Det blir tradisjonen tro festmiddag etter møtet.
12. mars 2015
Jostein Tørstad
Jostein Tørstad er leder i FLF til 1.9.15


Foreløpig saksliste

 

Sak 1:  Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 2:  Valg av møteleder og referent.

Sak 3:  Årsmeldinger for Finnmark Legeforening, kollegial støttegruppe og kurskomite

Sak 4:  Årsregnskap 2014 med orientering om kontingent 

Sak 5:  Budsjett 2015

Sak 6:  Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, kurskomitè og valgkomite

Sak 7: Framtidens finansiering av sykestuene ved innføring av KAD
          Innledninger ved Harald Sunde og Kenneth Johansen UTGÅR

Sak 8: Barneavdelingen i Hammerfest -  utvikling av barneavdelinga i Finnmark
           - innspill til utredning. Innledning ved Ane Kokkvoll.

Sak 9: Orienteringer
          - LIS- legenes arbeidsforhold ved Hammerfest sykehus - utvikling siden medlemsmøtet                   - Investeringsplan
          - Hurtigruteseminar 2015 14-16 oktober.

Sak 10: Saksframlegg fra Aage Hegge Hansen Sak: Luftforurensninger, trivsel og helse –
             skolens fysiske miljø

 

Årsmeldinger, regnskap, budsjett blir lagt ut  her om kort tid.