Finnmark legeforening

Lokalforening

Legene streiker

Fagsjefen streiker

Harald Sunde er spesialist i allmennmedisin og dagarbeidende fagsjef på Finnmarkssykehuset. Nå er han tatt ut i streik.
8. september 2016
Bilde Harald Sunde

- Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over meldingen om at jeg er tatt ut i streik, men jeg har ingen problemer med å gi min uforbeholdne støtte til Legeforeningen her. Helsevesenet kan ikke ha utkjørte leger. Spesielt yngre leger kan komme i skvis. Derfor må ordningene være forsvarlige. Noe annet er dårlig samfunnsøkonomi.
  Sunde vet ikke hvordan resten av ledelsen ved Finnmarkssykehuset stiller seg til kravet fra Spekter om å fjerne det kollektive vernet om arbeidstidsbestemmelser.
  - Det har ikke vært tema i foretaksledelsen. Jeg kan ha forståelse for at arbeidsgiver ønsker optimal styringsrett, men dette må ikke gå på bekostning av enkeltlegers helse.  
  - Har det vært problematisk å få vaktplanene til å gå opp?
  - Jeg er usikker på i hvor stor grad dette har vært en problemstilling hos oss.
  Leder av Finnmark Legeforening Paul Olav Røsbø skulle gjerne vært tilstede på streikemøtet i Kirkenes i dag, og har bedt om at følgende leses opp av Harald Sunde.
   - Som leder av Finnmark legeforening og på vegne av styret ønsker jeg med dette å takke våre medlemmer, og ikke minst dere andre akademikere for den støtten dere gir ved å stille opp for den gode sak. Akademikerne i landet er i streik og i Finnmark er 7 personer ved kirkenes sykehus tatt ut til å streike. Streiken er helt klart Legeforening sin streik, men akademikerne består ikke bare av leger! De andre fagforeningene stiller solidarisk opp gjennom akademikerparaplyen, og i Kirkenes kommer dette til uttrykk ved at det utover 3 leger i streik, også er 4 andre akademikere som streiker.
  Hva streiker Akademikerne for? Dette er ikke en streik om penger! Legene har kollektivt som yrkesgruppe gått med på store unntak fra arbeidsmiljøloven, og på denne måten gitt arbeidsgiver stor fleksibilitet i driften av norske sykehus. For legeforeningen er det viktig at legene som arbeidstakere ikke skal bli stående alene overfor arbeidsgiver. Dette har så langt vært ivaretatt ved å ha kollektive avtaler. Dette er nå truet! Endringene arbeidsgiver foreslår innebærer en brutalisering av arbeidslivet generelt, og for sykehusene pasientsikkerhet spesielt. At vi i denne konflikten får støtte fra andre yrkesgrupper som også går vakt - slik som Sykepleierforbundet og Politiets Fellesforbund bekrefter at denne streiken handler om noe alle fagorganiserte er opptatt av- innflytelse over egen arbeidssituasjon.

Det er dette jeg ønsker at dere som streiker ved Kirkenes skal formidle til arbeidsgiver og til publikum. Igjen, takk alle sammen! Stå på!