Medlemsmøte i Hammerfest

Medlemmer i Finnmark Legeforening innkalles herved til medlemsmøte torsdag 26. november kl. 17.00 - 19.30 på Scandic hotell. Her blir det blant annet diskusjon rundt rekruttering og stabilisering av leger.
Pølle
Paul Olav (Pølle) er ny leder i Finnmark Legeforening.


Årets medlemsmøte blir altså torsdag 26. november i Hammerfest. Håper på god deltakelse. Ny leder i FLF Paul Olav Røsbø vil redegjøre for styrets arbeid, om nytt regionsutvalg og forslag om erfaringsseminar rundt rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark. 
Ingrid Pertikke Olsen redegjør for medisinerutdanning i Finnmark. Det er selvsagt åpent for å ta opp saker som medlemmer ønsker debattert.  

Tradisjonen tro blir det utdeling av "Finnmarksknappen"; 5 år for bronse, 10 år for sølv og 20 år for gull. For å få oversikt over den enkelte leges meritter er vi avhengige av en rask tilbakemelding fra dere. Om du mener eller en kollega kvalifiserer for en slik hedersknapp må dere sende en epost til honnørkomiteen ved Pal Ivan på pal.v.ivan@gmail.com. Husk å oppgi navn, arbeidssted i Finnmark med fra- og til-dato. Merk også arbeidssted utenfor Finnmark med fra- og til-dato, evt. foreldrepermisjon med samme informasjon - og eget telefonnummet, senest innen medlemsmøtet.

Knappene deles ut under festmiddagen er på Scandic. Påmelding til Lena på lena@nordland-legeforening.no

Her blir det også kårings av årets Finnmarkslege.

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE.