Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Medlemsmøte i Kirkenes

I forbindelse med veiledningskurset inviterer Finnmark Legeforening til medlemsmøte på Rica hotell i Kirkenes 7.11. Hit kommer også Anne Grethe Slåtten fra Helsedirektoratet for å orientere om den nye turnusordningen.
1. november 2013
Turnus- illustrasjonsbilde

Møtet vil bli avholdt som et samarbeidsmøte med kurskomiteen FLF. Denne delen av møtet blir åpent og sesjonen starter kl 16.30. Her håper vi å få svar fra prosjektleder Slåtten på alt fra hvordan vi skal forholde oss til svake turnusleger som får underkjent sin turnus, til hvilke konsekvenser og muligheter ny turnusordning har for kommunene.

Formelle poster på medlemsmøtet starter kl. 18.00.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Godkjenning av referat fra årsmøtet.
 3. Valg av ordstyrer og referent.
 4. Rapport fra styrets arbeid 
  Styrets konstituering
  Landsstyremøtet i Alta
  Helsepolitisk konferanse på Hell
  Saker vi er involvert i
 5. Rekruttering og stabilisering i allmennpraksis, med innledere.
 6. Eventuelt.

Profesjonsveiledning innen medisinen" og går av stabelen 7-8 november i Kirkenes.  Nytt fra den første annonseringen er at vi med stor glede kan annonsere at Helsedirektoratet stiller med Anne Grethe Slåtten, prosjektleder avdeling utdanning og personell, som vil orienter om den nye turnusordningen. Her håper vi å få svar på alt fra hvordan vi skal forholde oss til svake turnusleger som får underkjent sin turnus, til hvilke konsekvenser og muligheter ny turnusordning har for kommunene. Ellers er det verdt å merke seg at vi tilpasset programmet slik at det er mulig å rekke tidlig fly vestover fredag.