Nytt styre på plass

Nytt styre i Finnmark legeforeing for perioden 1.9.2009 til 31.8.2011 er nå på plass. Første styremøte ble avholdt i Hammerfest 24. september. Møtet var et samarbeidsmøte mellom det nye og det gamle styret og temaer var videreføring av saker og arbeidsfordeling videre i det nye styret.

Styret ledes av Anne Grethe Olsen som er kommuneoverlege i Hammerfest. Nestleder Vibeke Seierstad er avdelingsoverlege og radiolog på Kirkenes sykehus. Nam-Young Pak er kommuneoverlege i Måsøy. Marit Karlsen er fastlege i Kautokeino og innvalgt fra Allmenlegeforeningen. Kenneth Johansen er kommuneoverlege i Alta og innvalgt fra Leger i sammfunnsmedisinsk arbeid. Per Somby driver privatpraksis som øyelege i Lakselv og er innvalgt fra Privatpraktiserende spesialisters landsforening. Gaute Landsem er lege i spesialisering ved kir.avd. på Kirkenes sykehus og innvalgt fra Yngre legers forening. Overlegeforeningen har ikke avholdt valg og er derfor ikke representert i styret foreløpig.

Fra venste: Anne Grethe Olsen, Marit Karlsen, Kenneth Johansen, Per Somby, Vibeke Seierstad, Gaute Lansem og Nam-Young Pak

Fra venste: Anne Grethe Olsen, Marit Karlsen, Kenneth Johansen, Per Somby, Vibeke Seierstad, Gaute Lansem og Nam-Young Pak.