Peder Halvorsen Årets Finnmarkslege 2010

Peder Halvorsen er blitt utnevnt til Årets Finnmarkslege 2010 for hans betydelige forskningsinnsats for å få belyst både legers og legfolks forståelse av risikointervensjon.
pederh

Halvorsen er født i Øksfjord i Loppa kommune i 1967 og har vært spesialist i allmennmedisin siden 2004. Han har til daglig sitt arbeid som fastlege ved Nordlys legesenter i Alta.

Bakgrunnen for tildelingen er hans betydelige forskningsinnsats for å få belyst både legers og legfolks forståelse av risikointervensjon i forbindelse med tilstander som høyt kolesterol og beinskjørhet. Risikotilstandene kan behandles bl.a. med medikamenter slik at risikoen for å bli syk endres. Måten leger beskriver endring i risiko på er ulik, og "number needed to treat" (NNT) er brukt i Halvorsens forskning.

Halvorsen avla i 2008 doktorgrad på temaet "Explaining risk reductions in medical practice: Prevention or postponement?" ved Syddansk Universitet, Odense, Danmark, og har siden vært en mye brukt foredragsholder, bl.a. ved verdenskongressen for allmennleger i Cancun, Mexico i 2010. Han har bistilling som konstituert forskningsleder ved Nasjonalt senter for Distriktsmedisin (NSDM) i Tromsø.

Peder Halvorsen ble tildelt prisen den 25/11 under Finnmark Legeforenings julemøte i Kirkenes.