Støtt opp under pasientsikkerhetskampanjen.

Finnmark legeforening og leder Jostein Tørstad oppfordrer medlemmene til å støtte opp under pasientsikkerhetskampanjen.

Jostein TørstadEtt viktig område i denne kampanjen er medikamentsikkerhet.  Ett virkemiddel er at pasienten og lege oppfordres til å bidra med utskrift av medikamentliste etter hvert besøk i helsetjenesten der det gjøres forandringer.

Mer informasjon her