Foreningens formål

FLFs formål følger av Dnlfs lover. Vi legger særskilt vekt på:

- å arbeide for å sikre høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.
- å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser.
- å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
- å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
- å fremme kvalitet i utdanningen av medisinerstudenter og leger under utdanning i vår region
- å støtte tillitsvalgte i deres arbeid
- å fremme rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark
- å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse og arbeide med helsepolitiske spørsmål.