Styret

Paul Olav Røsbø er ny leder i Finnmark Legeforening
Paul Olav Røsbø er leder i Finnmark Legeforening

PSL:
Har ikke utpekt styrerepresentant.