En fredelig jul og et riktig godt nytt år ønskes alle leger i Hedmark

På vegne av alle i styret i HELF ønsker jeg alle medlemmer en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen
leder Hedmark legeforening

JULEHILSEN TIL ALLE MEDLEMMER I HEDMARK LEGEFORENING

Det har vært et aktivt og fint år i Hedmark legeforening. Vi har arrangert medlemsmøter, emnekurs, grunnkurs, årsmøte, seminar, hatt styremøter, skrevet høringer og kronikker.  Vi er mange som bidrar til liv i foreningen. Det er flott med engasjerte og ivrige medlemmer.  En stor takk til dere alle!

Hedmark legeforening arrangerte også i høst Hedmarkseminaret i Trysil. Det gir inspirasjon og har snart blitt en tradisjon. Tema for seminaret neste år blir fortsatt noe som er aktuelt og lærerikt for alle leger. Vi flytter litt på datoen slik at kollisjon med andre legeforeningsmøter unngås så langt mulig. Følg med på vår FB side eller på vår nettside for informasjon og påmelding. Det er påmelding med «førstemann til mølla» med et begrenset antall deltakere. Alle medlemmer er hjertelig velkomne.

VALG OG FEIL

Tema for årets Hedmarkseminar var etikk, «å gjøre feil», «Kloke Valg kampanjen» og mediehåndtering. Filosof Einar Øverenget delte tanker om det å gjøre aktive valg. Vi gjør alle mellom 2 000-10 000 valg hver dag. De fleste valg vi gjør er automatiserte ut fra etablerte mønster, men etiske valg er selvstendige ikke-automatiserte valg. Refleksjon og etikk er viktig, men det kan være vanskelig å håndtere i en travel hverdag. Lege Fredrik S. Bendiksen holdt et svært godt og følelsesladet foredrag om det å gjøre feil og hvilke valg man kan ta. Hans råd er å erkjenne feilen, ta ansvar og erkjenne at det finnes en løsning du kan leve videre med. Av og til gjør vi feil fordi hodet vårt er fullt av problemstillinger og oppmerksomheten vår ikke er på den aktuelle situasjonen. Han ga oss generelle råd om å ta vare på oss selv og de basale behov, samt å ta imot støtte og hjelp.

Det er viktig å snakke med noen og ta imot hjelp. Alle leger har mulighet til å oppsøke kollegastøtte gjennom legeforeningen. Denne viktige ordningen gir gratis støtte, råd og veiledning. Mer om denne ordningen finner du på våre nettsider. Legeforeningen har også en god medieavdeling som kan kontaktes for råd og veiledning ved behov.

Vi har som leger et stort ansvar og med det en risiko for å gjøre feil valg. Vi er i større og mindre grad konstant engstelige for å ha tatt feil avgjørelser. Noen av de feil vi gjør får store konsekvenser for andre, og selv om noen av oss er mer beskyttet av et system enn andre, er vi allikevel ansvarlige. Denne høsten har jeg igjen tenkt over hvordan man best skal takle feil. Det viktigste er å tørre å ta tak i det som er vanskelig. Ta den kontakten eller de telefonene som gjør vondt i magen eller gjør deg kvalm. «Strutseadferd» gjør det verre! Det blir bedre etterpå og er veldig viktig for de som blir kontaktet. Alle forstår at feil kan skje, det vondeste for pasient eller pårørende er når ingen tar ansvar eller beklager. En måte å komme seg gjennom vanskelige tider er å skrive ned tanker og problemer, det er en god form for terapi. Det hjelper at det er skriftliggjort og lagret, da kverner tankene mindre. Et godt råd er også å snakke med en kollega.

ÅRSMØTE OG HEDERSPRIS

 Årsmøtet for Hedmark legeforening ble avholdt på Elgstua 30.august. President Marit Hermansen holdt et engasjert innlegg om fastlegeordningen, forhandlinger, pasientsikkerhet, ressursbruk i sykehus, Regjernings Helse- og sykehus plan samt om spesialistutdanningen og studentsatsning. Vi setter stor pris på at vår president har tid til å besøke oss.

Årets Hederspris ble tildelt Erik Arnesen for hans fremragende arbeid med «Gammeldoktoren» på Glomdalsmuseet. «Gammeldoktoren» er vår forenings «gull», og vi lover å ta godt vare på det. Alle medlemmer oppfordres til å besøke utstillingen, historie gir perspektiv.

Neste år er vi invitert til å holde årsmøtet hos «Gammeldoktoren», datoen blir torsdag 29.august -19, mer informasjon kommer.

Vi har i mange år hatt en tradisjon for å dele ut en Hederspris til en Hedmarkslege. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller fagmiljø som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling, frivillig arbeid eller humanitært arbeid. Alle medlemmer kan foreslås og forslå innen 1.mai. Send meg gjerne en mail med begrunnelse om du tenker på noen som bør få Hedersprisen 2019.

INNLANDET

Vi har gjennom året hatt et godt samarbeid med Oppland legeforening. Det er ingen konkrete planer om sammenslåing selv om vi blir ett fylke fra 2020. Hedmark legeforening er en lokalforening og ikke en fylkesforening. Vi fortsetter med faste møtepunkt med Oppland legeforening minst to ganger årlig og samarbeider godt om aktuelle saker.

I høst dro foretakstillitsvalgt for overlegene i SI, Fredrik Eng, leder i Oppland legeforening Stein Helge Tingvoll og jeg til Stortinget for å informere stortingsbenken i Hedmark og Oppland om krisen i Sykehuset Innlandet. Vi ble møtt med stor forståelse og opplevde oppriktig engasjement fra politikerne. Senere skrev vi en kronikk som ble publisert i Aftenposten.

Det er viktig for oss i Hedmark legeforening å engasjere oss for Sykehuset Innlandet. Vi tar gjerne imot innspill til aktuelle saker både om SI og andre Hedmarksrelaterte tema. Send en mail til leder@hedmark.legeforeningen.no!

Besøk også gjerne vår nettside

På vegne av alle i styret i HELF ønsker jeg alle medlemmer en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen

leder Hedmark legeforening