Endokrinologi i allmennpraksis

Hedmark Legeforening ønsker velkommen til kurs ved Scandic hotell Hamar 12.-13. april 2018. Kurset er godkjent med 16 t i fagområde indremedisin i videre-og etterutdanningen for allmennleger. Ant. deltakere : 60
Kursnr. : L-32603 Se program nederst på siden.
Påmeldingsfrist : 25. februar 2018
endokrin

GODKJENNINGER : Allmennmedisin videreutdanning : Emnekurs 16 timer i fagområde indremedisin. Etterutdanning : Klinisk emnekurs 16 ti fagområde indremedisin.

LÆRINGSMÅL: Etter endt kurs skal allmennlegen ha fått oppdatering om diabetes, stoffskiftesykdommer, benskjørhet, testosteron og diverse endokrinologiske tilstander en allmennpraktiker skal ha kjenskap til. Det gjennomgårs symptomer, undersøkelsesmetoder og behandling i 1.- og 2. linjetjenesten.

PÅMELDING:  **Ikke lenger mulig å melde seg på**  Via e-skjema nederst på denne siden. Nb ! Alle felter må fylles ut for at det skal bli sendt. Dersom skjemaet har blitt sendt rett vil det komme en bekreftende melding opp på skjermen umiddelbart. Ved spørsmål: Lisbeth Rustad Hellerud: l.rustad.hellerud@mac.com  Påmeldingsfrist 25.februar 2018, bindende påmelding.

Kursavgift; kr.3.300,- + dagpakke på 2 x kr 530,-

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II. 

Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden til Dnlf.

Innbetaling Faktura kommer pr e-post fra vårt regnskapsbyrå, mer informasjon om dette kommer i e-post etter påmelding.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og at avmelding etter 25. februar fører til betalingskrav på halv kursavgift.  

Hotell: Ved behov for overnatting, tar deltagerne selv direkte kontakt med hotellet, Scandic Hamar, for bestilling av rom via scandichotels.no eller telefon 21 61 40 00


Felles middag 12 april :

De som ønsker  å delta på en felles middag gir beskjed om dette inn i egen rubrikk i påmeldingsskjemaet. 

Velkommen til kurs!

Med hilsen kurskomiteen

Audun Nygaard, fastlege Hamar, kursleder, Karoline Walberg-Olstad, fastlege Hamar, Åsa Kyrkjeeide Finstad, fastlege Hamar, Kjersti Wien, spes. i allmennmedisin Hamar