Medlemsmøte 15. januar på Elgstua.


Hedmark legeforening inviterer til medlemsmøte 15.01.18 kl 18 på Scandic Elgstua.


Styret i Allmennlegeforeningen kommer til Elverum og vil gjerne møte oss for å diskutere fastlegeordningen. Det er mulig det også kommer andre fra Legeforeningen sentralt, dette vil bli annonsert - følg med på nettsidene!

Tema: Fastlegeordningens utfordringer og mulige løsninger, med ønske om innspill, ideer og situasjonsbeskrivelser av fastlegenes hverdag. Det er også ønskelig med innspill fra fastlegens samarbeidspartnere. Alle medlemmer i Hedmark legeforening inviteres til møtet.

Vi håper på godt oppmøte! Det serveres rundstykker og kaffe/te ved møtestart.

Påmelding til leder@hedmark.legeforeningen.no INNEN 8. januar.

For styret i Hedmark legeforening
Marte Kvittum Tangen
leder