Barne- og ungdomspsykiatri for allmennleger

Hedmark Legeforening arrangerte klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri 4. og 5.4.2019 på Scandic Hotell Hamar.

Presentasjonene fra kurset finner du nederst på siden.

Godkjenninger: 

Allmennmedisin videreutdanning: Klinisk emnekurs: 16t i fagområde barne- og ungdomspsykiatri 
Allmennmedisin etterutdanning: Klinisk emnekurs: 16t i fagområde barne- og ungdomspsykiatri.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger.

Læringsmål: Etter endt kurs skal allmennlegen ha fått en oppdatering i fagområder innen barne- og ungdomspsykiatri, som spiseforstyrrelser, affektive lidelser, psykose, personlighetsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Det vil være fokus på tverrfaglig samarbeid innad i førstelinjetjenesten mellom fastlege, HIPPT og barneverntjenesten, og samarbeid med andrelinjetjenesten/spesialisthelsetjenesten.

Kurskomite: Liv Monsbakken, spes. i allmennmedisin, kursleder; Audun Nygaard, fastlege, Hamar; Karoline Walberg- Olstad, fastlege, Hamar; Åsa Kyrkjeeide Finstad, fastlege, Hamar

Påmelding: Kurset er avholdt. 

Program: Nederst på siden.