Hedmark legeforening

Lokalforening

2020

God jul og de beste ønsker for for 2021

Kjære leger i Hedmark legeforening.
Ragnhild Dybvig, leder
21. desember 2020
«Dagene kommer, kommer—De ser på meg, ventende, Fylt av lys som håper.» —Hans Børli

Det er gode ord i en mørketid. Og heldigvis, vi vet at mørket snart gir etter for lyset, det skjer innunder jul.

Det er mørketid i verden. «Det er synd om människorna» sa Strindberg. Vi står sammen som sårbare mennesker. I skrivende stund kommer det nyhetsoppdateringer fra våre naboland om at også deres helsevesen er helt på tålegrensen. Det er ikke vi i lille trygge Norge som skal klage, det er ikke oss det er synd på. Men også vi har fått et nytt eksistensielt alvor i livene våre.

Vi må være ydmyke og takknemlige for at vi tross alt har klart oss så bra. At vi har et robust demokrati, myndigheter som forstår og tar ansvar, åpenhet og tillit til våre styresmakter, et godt organisert helsevesen og sosiale velferdsordninger. Men det tærer på oss også. Konsekvensene er store, langt utover det helsemessige. Det rammer næringslivet hardt. Mange sliter økonomisk, arbeidsplasser er i fare.

Det er en tid for å takke alle som har gjort en formidabel innsats, mange har hatt lange harde arbeidsdager og netter i uke etter uke. For noen har det kostet for mye. De mest energiske og sterke har også en tålegrense. Vakten er ikke over. Det er viktig at kloke leder tar vare på sine ansatte med avlastning og ressurser.

En stor takk til kommuneoverleger, sykehusleger, sykehjemsleger og legevaktslegersom har stått i front organisatorisk, i beredskap og vakter for å holde kontroll på smitte og behandle syke. Lis-leger får endret sitt utdanningsløpet og betaler sitt.

2020 har bestått av mer enn pandemi. I vår ble handlingsplanen for fastlegeordningen lagt frem. Tross endring i basistilskudd og grunntilskudd er det et godt stykke igjen for at det skal monne til bedrerekrutteringog sikre fastlegeordningen. Ikke minst er legevaktsituasjonen viktig for rekruttering av fastleger. Det handler ikke om lønn og inntekt, men begrensning av kommunenes rett til å tilplikte legevakttjeneste. Leger i distriktene må vernes mot urimelige vaktordninger for å sikre rekruttering til utkantene. Streiken i høst var viktig, men ble kortvarig pga utfordringer med pandemien. Det er en viktig kamp som fortsetter.

Betydningen av god beredskap har blitt veldig tydeligi år. Dette gjelder utstyr og ikke minst kompetanse. 100 nye LIS1 stillinger i 2021 er en god start. Flere trengs. For Norge må det være en selvfølge å utdanne våre egne leger og spesialister. Det er en kostnad vi må ta. Ressursbehov til sykehus og helsetjeneste må løftes frem for politikere frem mot Stortingsvalget.

Siste uken har nyhetsbildet i Innlandet vært preget av opphetet sykehusdebatt. Det er som forventet, etter at styringsgruppen i Helse Sør-Øst den 11.12. la frem rapporten fra prosjektgruppen vedrørende fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Rapporten bygger på en ny, grundig samfunnsanalyse utført av Cowi. Sykehuslokalisering er alltid brennhett. Prosessen er ikke i mål. Hedmark legeforening ser at det må inngås kompromisser, de færreste får det som de helst vil. Når avgjørelsen er tatt, forhåpentligvis om ikke for lang tid, la oss da stå sammen og legge krefter og faglig engasjement i å få et fremtidsrettet Mjøssykehus. Samt at vi får et godt akuttsykehus og elektivt sykehus. La oss være aktive med faglige innspill i prosessen når det skal planlegges og bygges. Vi må ta lærdom av alle feil som er begått ved bygging av sykehus de senere årene. Rapporten om Kalnes viser hvor galt det kan gå. Vi må få samling av funksjoner innen rus, psykiatri og somatikk. Innlandet må bli selvforsynt med nesten alle spesialisthelsetjenester. Innovasjon og samling av kompetanse innen mange fagfelt vil gjøre sykehuset i Innlandet til en solid institusjon for utdanning og forskning. Dette blir en motor for hele Innlandet. Og til slutt: Det er snart lys i mørket. Rett over vintersolverv kommer de første forsyninger av vaksiner til landet og vi fatter mot og håp om at vaksinen vil gi oss tilbake det livet vi ønsker å leve i samvær med hverandre. Må dere holde dere friske og holde ut litt til!

Styret i Hedmark legeforening ønsker dere en god jul og de beste ønsker for for 2021!